Suzanne Compaan

Beeldend kunstenaar | Gestalt-art therapeut
Gun jezelf de ruimte om jouw persoonlijke groei, vragen en behoeftes via je creativiteit in de wereld te zetten.

ATELIER-groep - vrij werken

In deze ATELIER-groep werken we één keer per maand in mijn atelier van 10.00 tot 15.30 uur. Voorop staat VRIJ werken met wat jij wilt en hoe jij dat wilt, in jouw stroom, jouw energie. Ik nodig je uit om te komen ‘spelen’ in mijn atelier en jezelf de ruimte te gunnen om ‘gewoon maar te doen’ en te vormen vanuit jouw persoonlijke behoefte, helemaal voor jou alleen. Je mag, maar hoeft niets mee te nemen.

Vrij werken in een vorm – bijvoorbeeld beeldend, bewegend, met stem, schrijvend enzovoorts, helpt je van denken naar voelen. Uit je hoofd en in je lijf. Weet je nog hoe je als kind kon opgaan in je spel, gewoon maar deed, zonder erbij na te denken? Met lef en zonder oordelen? Je mag jouw voelen, jouw intuïtie, spelen, experimenteren en jouw onderzoeken inzetten. Volg je handen! Dit maakt je (weer) vrij en je oefent in ongeremd creatief werken. Vrij van oordelen en vrij van vaak opgelegde normen over goed en fout.

In mijn atelier zijn veel en diverse materialen aanwezig en kan je gebruik maken van een groot aantal gereedschappen.

INFORMATIE en AANMELDEN

Vrij werken

Tijdens de ATELIER-dagen (10 keer per jaar, maximaal met 5 personen) werk je individueel in een groep. We beginnen de dag met een creatief experiment (uit je hoofd en in je lijf). Het resultaat, je oordelen over goed en fout, mooi en lelijk, zijn hier niet van belang.

De nadruk mag liggen op het plezier van het doen en het maken.

Kosten voor een heel jaar, tien ATELIER-dagen (maandelijks van september -juni) zijn € 450,00 (inclusief btw), inclusief koffie en thee. Bij nieuwe groepen worden de (doordeweekse) dagen in onderling overleg bepaald.

INFORMATIE en AANMELDEN

Verdiepingsgroep

Tijdens de ATELIER-verdiepingsdagen (10x per jaar, max 6 personen) kijk ik met je mee naar jouw beeldend werk en naar jouw proces tijden het maken ervan. Je werk benoemen kan je helpen inzichten te krijgen in onbewuste delen van jezelf (in je schaduw houden = kost energie). Ik nodig je uit om deze delen uit je schaduw te halen (in het zicht, erbijnemen = levert energie op) en onder ogen te komen. Dat kan je als spannend en/of bevrijdend ervaren. Lees verder.

Kosten voor een heel jaar, tien ATELIER-dagen (maandelijks van augustus-juni) zijn € 540,00 (inclusief btw), inclusief koffie en thee. Bij nieuwe groepen worden de (doordeweekse) dagen in onderling overleg bepaald.

INFORMATIE en AANMELDEN